Hydrogeologický průzkum - provedení vrtu RA-1 za účelem posílení zdrojů podzemních vod pro obecní vodovod (Radostín)

Realizace: rok 2015

Objednatel:

Obec Radostín

Celková hodnota zakázky bez DPH:

370 550 Kč

Předmětem hydrogeologických průzkumných prací bylo vyhloubení průzkumného vrtu RA-1 pro posílení stávajícího vodního zdroje obce Radostín. Průzkumný vrt byl v nesoudržných horninách hlouben jádrovým způsobem nasucho jádrovákem s TK korunkou průměru 273 mm, za použití manipulační pažnicové kolony prům. 273 mm. Ve skalních horninách byl vrt hlouben technologií rotačně příklepového vrtání ponorným kladivem se vzduchovým výplachem, vrtný průměr 254 mm. Vrt byl vystrojen zárubnicí PVC 160/6,5 mm. V aktivní části byl vrt obsypán kačírkem frakce 4/8 mm. Svrchní mělký obzor podzemní vody byl odtěsněn cementací.

Náplní zakázky byly mj.:

  • přípravné práce (získání příslušných povolení a vyjádření)
  • geofyzikální průzkumné práce
  • vybudování průzkumného vrtu
  • hydrodynamické zkoušky
  • vzorkovací práce
  • laboratorní analázy
  • vyhodnocení, zpracování závěrečné zprávy