Hydrogeologický průzkum - provedení vrtu JE-1 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod (Ježená)

Realizace: rok 2015

Objednatel:

Obec Ježená

Cena díla bez DPH:

343 800 Kč

Za účelem posílení stávajícho zdroje podzemní vody byl vyhlouben hydrogeologický průzkumný vrt JE-1 (vrtný průměr 273/254, PVC výstroj o průměru 160/6,5 mm). Konečná hloubka průzkumného hydrogeologického vrtu byla 70,5 m, v aktivní části byl vystrojen perforovanou PVC zárubnicí 160/6,5 mm. Kvarterní zvodnění bylo odtěsněno cementací a aktivní část vrtu byla obsypána praným štěrkem frakce 4/8 mm. Součástí zakázky byla ověřovací a dlouhodobě čerpací zkouška, následné stoupací zkoušky, odběry vzorků podzemních vod a jejich analýzy. Vrt byl geodeticky zaměřen a průzkumné práce byly shrnuty a vyhodnoceny v závěrečné zprávě.