Hydrogeologický průzkum - provedení vrtu HG3 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod (Babice)

Realizace: roky 2014 - 2015

Objednatel:

Obec Babice

Cena za dílo bez DPH:

399 650 Kč

Za účelem posílení stávajícího zdroje podzemní vody byl vyhlouben hydrogeologický průzkumný vrt (vrtný průměr 273/254 mm, PVC výstroj o průměru 160 mm). Konečná hloubka průzkumného hydrogeologického vrtu byla 71 m, v aktivní části byl vrt vystrojen perforovanou PVC zárubnicí (v celkové délce 28 m). Kvarterní zvodnění bylo odtěsněno bentonitem a aktivní část vrtu byla obsypána praným štěrkem frakce 4/8 mm. Součástí zakázky bylo provedení geofyzikální průzkumu pro určení přesného umístění vrtu. Dále byla provedena ověřovací a poloprovozní čerpací zkouška s následnými stoupacími zkouškami, byly provedeny odběry vzorků podzemních vod a jejich analýzy. Průzkumný hydrogeologický vrt byl geodeticky zaměřen. Průzkumné práce byly shrnuty a vyhodnoceny závěrečnou zprávou.

Připojené fotogalerie