Reference - hodnocení koncepcí na životní prostředí (SEA)