Změna užívání hospodářského stavení v k.ú. Kočí na rodinný dům – akustická studie

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

Jakub Morávek

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339