Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč – akustická studie

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH,o.p.s.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339