Rozšíření skládky Hořovice – IV. etapa – akustická studie

Realizace: rok 2018

Zadavatel:

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339