Na Vrtálně Pardubice – vyhodnocení hluku ze sanačních prací

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339