Akustická studie za účelem posouzení vlivu hluku z dopravy na chráněný venkovní prostor staveb v ulici Holzova, Brno – Líšeň

Realizace: rok 2018

Zadavatel:

Holzova – Líšeň z.s.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339