Akustická studie pro záměr „I/34 Havlíčkův Brod – most ev.č. 34-042“ – posouzení hluku ze stavební činnosti

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

MDS Projekt s.r.o.

Kontaktní osoba:

Dr. Ing. Jiří Marek

Mobil: 602 108 339