Orientační inženýrskogeologický průzkum a ekologický audit pro pozemky v k. ú. Holešovice

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

Reality U Průhonu s.r.o.

Kontakt:

Dr.. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339