Vodárenská biologie 2017

Tištěný dokument
Datum vydání:
01.02.2017
ISBN:
978-80-86832-98-2
Počet stran:
160
Cena bez DPH:
0,00 Kč
Cena s DPH:
0,00 Kč
VYPRODÁNO

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Vodárenská biologie 2017

OBSAH

Lenka Fremrová
Normy pro biologické metody

Hana Jeligová, František Kožíšek, Petr Pumann, Dana Baudišová
Odborná podpora provozovatelů vodovodů při zpracování rizikové analýzy

Petr Pumann
Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik

Dana Baudišová
Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě

Dana Vejmelková, Milan Šída, Kateřina Jarošová, Jana Říhová Ambrožová
Optimalizace metody PCR pro její využití na vzorky kontaminovaných pitných vod

Miroslav Ledvina
B
iosenzory jako nástroj pro monitorování bakteriální kontaminace pitné vody v reálném čase

Tomáš Munzar, Jana Říhová Ambrožová, Jiří Kosina
Geosmin a 2-MIB: častí původci organoleptických závad pitné vody

Petra Vašíčková, Jakub Hrdý, Monika Kubánková, Pavel Mikel
Stanovení virových agens ve vodě – od odběru vzorku až po interpretaci výsledků

Kamila Zdeňková, Pavla Šmejkalová, Kateřina Demnerová
Analýza norovirů v potravinách a vodách pomocí qPCR

Iva Slaná, Barbora Zalewska
Analýza sedimentů z přehradních nádrží na pitnou vodu a z chovných rybníků v ČR z hlediska výskytu mykobakterií

Eva Jelínková, Ludmila Kohoutová, Monika Dolejská, Martina Benešová, Alois Čížek, Ivana Papežíková,
Stanislav Navrátil, Miroslava Palíková

Stanovení antibiotické rezistence významného patogenu Aeromonas spp. u ryb v kaprovém rybníkářství

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková
Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, staré a nové limity

Petra Oppeltová
Novinky v problematice stanovování ochranných pásem vodních zdrojů

Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková
Hodnocení ekologického stavu – výsledky a perspektivy

Jindřich Duras, Libuše Opatřilová, Kateřina Soukupová, Jaroslav Beneš
Revize metodik pro hodnocení ekologického stavu vod

Rodan Geriš, Dušan Kosour
Zhoršení jakosti vody v nádrži Nová Říše

Petr Pumann, Filip Kothan, Tereza Pouzarová
Sinice v koupacích vodách ČR v letech 2006 – 2016

Daniel Fiala, Pavel Rosendorf
Role malých obcí v koloběhu fosforu a jejich význam při eutrofizaci vod v povodí VN Švihov

Dana Baudišová, Jiří Kučera
Změny eliminace mikrobiálního znečištění na intenzifikované ČOV Hostivice (membránová technologie)

Klára Kobetičová
Akvatická ekotoxikologie v 21. století

Alexandra Filová, Marianna Molnárová, Agáta Fargašová
Recipročný účinok Ni a Zn na sladkovodnú riasu Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák 1990

Pavlína Čiháková, Jana Říhová Ambrožová, Jana Zuzáková
Vliv způsobu přípravy nanočástic stříbra na jeho toxicitu

Agáta Fargašová
Viacdruhové hodnotenie toxicity – mikrokozmy

Milena Vágnerová
Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů

Jan Potužák, Jindřich Duras
Rybníky jako HMWB – jak přistoupit k hodnocení jejich ekologického potenciálu?

Eva Proksová, Dana Vejmelková, Jana Říhová Ambrožová
Koloběh genů rezistence na antibiotika

Zuzana Nováková, Nina Strnadová, Benjamín Babej
Změna kvality srážkových vod v KRNAP 2009-2016

Jindřich Duras, Michal Marcel, Vlastimil Šebesta
Pelhřimov – Bilance velkého bodového zdroje v povodí VN Švihov a vliv opatření na biologických rybnících

 


Objednávka

VYPRODÁNO - SBORNÍK UŽ NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Radiologické metody v hydrosféře 17
Sanační technologie XX
Těžba a její dopady na životní prostředí VII
Vodárenská biologie 2017 (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě XI - teorie a praxe
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX
Dřeviny mimo les
Vodárenská biologie 2016
Sborníky další