Vodárenská biologie 2016

Tištěný dokument
Datum vydání:
03.02.2016
ISBN:
978-80-86832-90-6
Počet stran:
184
Cena bez DPH:
181,82 Kč
Cena s DPH:
200,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Vodárenská biologie 2016

OBSAH

Lenka Fremrová
Nové normy pro biologické metody a vodárenské normy

Petr Pumann, Jana Říhová Ambrožová, Lenka Fremrová
Revidovaná norma ČSN 75 7713 kvalita vod – biologický rozbor – stanovení abiosestonu

Jana Říhová Ambrožová, Lenka Fremrová
Revize normy ČSN 75 7715 Stanovení nárostů

Alena Nižnanská, Alena Čapková, Jana Kabátová, Richard Burda
Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení

Olga Lepšová – Skácelová
Odběry a zpracování fytoplanktonu: výhody a nástrahy různých metod

František Kožíšek
Mediálně známé havárie a epidemie na vodovodech v ČR v období 2014-2015: jaké jsou jejich příčiny a co nám mají říci

Dana Vejmelková, Jana Říhová Ambrožová
Alternativní přístupy k rychlé detekci mikrobiální kontaminace pitných vod

František Kožíšek
Převařování pitné vody jako rychlý nástroj k prevenci infekčních onemocnění při problémech v zásobování vodou (metodické doporučení SZÚ)

Harry Šveda, Jana Říhová Ambrožová, Pavel Kůs, Vladimíra Škopová
Využití UV záření ke snížení hodnot TOC a mikrobiologického oživení v chladicích vodách

Eva Marková, Vojtěch Kouba, Lucie Chovancová, Dana Vejmelková, Jakub Hejnic, Pavel Jeníček,
Jan Bartáček

Odstraňování dusíku procesem nitritace z anaerobně předčištěné odpadní vody

Pavel Punčochář
Návod k hodnocení vodních útvarů, kdy není dosažen "dobrý ekologický stav"

Josef Hejzlar, Jiří Jarošík, Jiří Nedoma, Jaromír Seďa, Petr Znachor
Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov na Malši

Jindřich Duras
Jak se sucho 2015 projevilo v kvalitě stojatých vod

Lea Kratochvílová, Stanislav Ryšavý, Roman Hanák
Studie vodního prostředí na Svitavsku

Stanislav Ryšavý, Roman Hanák
Jakostní model povodí VD Vranov

Dušan Kosour, Rodan Geriš, Ondřej Kruml
Monitoring přivaděčů vody do VN Hubenov

Petr Pumann, Tereza Pouzarová, Hana Jeligová, František Kožíšek, Filip Kothan, Ivana Brichová, Michaela Lustigová, Kristýna Žejglicová, Dana Baudišová, Tomáš Fojtík, Arnošt Kult
Zajímají se koupající se lidé o informace o kvalitě vody?

Rodan Geriš, Dušan Kosour
Nadměrný rozvoj sinic a řas ve dříve oligo-mezotrofní nádrži Landštejn

Zuzana Nováková, Nina Strnadová, Veronika Vlachová
Antropogenní znečištění horního toku řeky Úpy

Petra Oppeltová, Roman Fortelný
Zhodnocení účinnosti čištění vybrané klasické a kořenové ČOV

Klára Kobetičová, Anna Kasperová
Vícedruhové testy (mikrokosmy) pro testování chemických látek ve vodách

Pavlína Čiháková, Jana Říhová Ambrožová, Jana Zuzáková, Lenka Baumruková, Eva Hendricks
Ekotoxikologická studie působení nanočástic stříbra na organismy

Iva Prokešová, Vladimír Sýkora, Lukáš Fuka, Hana Kujalová
Biologická rozložitelnost solí EDTA

POSTEROVÁ SEKCE

Eva Jelínková, Ivo Krechler, Stanislav Navrátil, Zdeňka Marková, Dušan Kosour, Kristýna Jánová, Miroslava Palíková
Ovlivňuje složení rybí obsádky zdravotní stav ryb ve vodárenských nádržích?

Klára Kobetičová
Ekotoxikologie pro LCA nebo LCA pro ekotoxikologii?

Jana Pospíchalová, Jan Krejčí, Martina Bucková
Rychlá detekce ekotoxicity přístrojem AlgaTox

Agáta Fargašová
Využívanie mikrorias pri analýze toxicity kovov vo vodnom prostredí

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jiří Palarčík, Jiří Cakl
Posouzení toxického účinku nesteroidních antirevmatik během úpravy vody ozonizací, UV ozařováním a heterogenní fotokatalýzou

Jana Muselíková, Eva Slehová, Zuzana Blažková, Vojtěch Trousil, Jiří Palarčík, PetrMikulášek
Vliv KCN na růst bakterií

Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jana Muselíková, Vojtěch Trousil, Miloslav Slezák, Jiří Palarčík, Jiří Cakl
Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v přítomnosti iontů molybdenu a železa


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Dřeviny mimo les
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX
Ochrana ovzduší ve státní správě XI - teorie a praxe
Vodárenská biologie 2016 (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě X
Analytika odpadů IV
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII
Těžba a její dopady na životní prostředí VI
Sborníky další