Těžba a její dopady na životní prostředí VI

Tištěný dokument
Datum vydání:
15.09.2015
ISBN:
978-80-86832-86-9
Počet stran:
118
Cena bez DPH:
136,36 Kč
Cena s DPH:
150,00 Kč
VÝPRODEJ - ZVÝHODNĚNÁ CENA

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Těžba a její dopady na životní prostředí VI

Lubomír Neubauer

 

Kontrola sanačního limitu zemin kontaminovaných radionuklidy po ukončení likvidace areálu Dolu Hamr I-Sever

 

Vladimír Ekert, Petr Kohout, Tomáš Rulík

 

 

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU

 

Jan Frouz

 

Vliv klimatu, vegetace a rekultivačních zásahů na vývoj půd po těžbě uhlí

 

Kateřina Kaprová, Jan Melichar

 

Ekonomické hodnocení dopadů povrchové těžby na ekosystémy - diskuse přístupů

 

Hana Lorencová, Marcela Blahutová

 

Aktuální informace o revizi referenčního dokumentu o BAT Nakládání s těžebním odpadem

 

Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Peter Sekula ml., Miroslav Bačík, Peter Sekula st.,

Jana Brčeková, Katarína Peťková, Tomáš Faragó, Anton Auxt

 

Analýza rizika environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín

 

Peter Šottník, Tomáš Doboš, Jana Brčeková

 

Geochemicko - mineralogické hodnotenie materiálu odkaliska Hodruša - Hámre

 

Peter Sekula, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Tomáš Klimko, Jaroslav Vozár

 

Kontaminácia podzemných a povrchových vôd na lokalite Poproč a možnosti ich úpravy

 

Boris Urbánek, Pavel Benkovič

 

Řešení staré ekologické zátěže z důlní činnosti na lokalitě Mojkovac v Černé Hoře

 

Václav Plojhar, Ladislav Hešnaur

 

Problematika využití suroviny z odvalů po těžbě uranové rudy pro stavebnictví

 

Petr Jelínek, Zuzana Viestová

 

1. etapa sanace staré ekologické zátěže – termicky aktivní odval Heřmanice

 

Josef Tomášek, Ladislav Hešnaur, Josef Vacek

 

Problematika odkalištních vod Mydlovary

 

Petr Brůček

 

Komplexní řešení sanace výsypky lomu Hájek kontaminované chlorovanými látkami

 

Jiřina Macháčková, Miroslav Černík, Jaroslav Nosek, Martin Stuchlík,

Lucie Jiříčková, Pavel Hrabák, Petr Kvapil, Irena Šupíková

 

Experimentální vývoj a laboratorní testování technologie čištění důlních vod zatížených hexachlorcyklohexany a chlorbenzeny

 

Josef Zeman

 

Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve – co ukázalo 22 let sledování vývoje

 

František Kružík, Marcel Brejcha, Jaroslav Graman

 

K problematice sanace a revitalizace vnějších a vnitřních výsypek SHP

 

Josef Švec, Tomáš Škaloud

 

Sanace a rekultivace zbytkové jámy Lomu Ležáky - Most

 

Lucie Kružíková, Jaroslav Graman

 

Vývoj napouštění jezera Most

 

Ilona Mičánková

 

Projekt Ministerstva financí - areál vodní nádrže Matylda v Mostě - cyklostezky, stezky pro bruslaře a cesty pro pěší

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII
Analytika odpadů IV
Ochrana ovzduší ve státní správě X
Vodárenská biologie 2016
Těžba a její dopady na životní prostředí VI (právě čtete)
Sanační technologie XVIII
Radiologické metody v hydrosféře 15
VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2015
Ochrana ovzduší ve státní správě IX
Sborníky další