Sanační technologie XXII

Tištěný dokument
Datum vydání:
15.05.2019
ISBN:
978-80-88238-14-0
Počet stran:
184
Cena bez DPH:
527,27 Kč
Cena s DPH:
580,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

OBSAH

Staré ekologické zátěže v programovém období 2021+, str. 5
Lukáš Čermák
 
Změny v oblasti zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a plánované aktualizace MP MŽP, str. 7
Šárka Mikundová
 
SEKM 3- představení nového informačního systému, str. 9
Jan Gruntorád
 
Systém evidence kontaminovaných míst SEKM 3, str. 12
Radka Bezděkovská, Radim Jäger, Erik Borš
 
Praktické uplatnění výsledků výzkumu v praxi aneb od myšlenky k technologii, str. 17
Petr Beneš, Jiří Kamas, Martina Siglová, Karel Waska, Boris Bodácz, Vlastimil Píštěk
 
Geochemické aspekty nasazení elektrochemické podpory reduktivní dechlorace chlorovaných uhlovodíků, str. 23
Jaroslav Hrabal, Vendula Cencerová
 
In situ sanační aplikace optimalizovaného nZVI s elektrochemickou podporou na lokalitě kontaminované chlorovanými uhlovodíky, str. 29
Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař, Ondřejka Vološčuková, Kristýna Marková
 
Sorpcia niklu a zinku na zeolity syntetizované v perlitu, str. 37
Tomáš Binčík, Marek Osacký, Barbora Hudcová, Martina Vítková
 
Využití matematických modelů pro efektivní remediaci životního prostředí, str. 41
Zdeněk Vilhelm, Jiří Vaněk, Jiří Kamas, Karel Horák, Miroslav Minařík
 
Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové, str. 44
Eva Vodičková, Jan Bartoň
 
In situ anaerobní bioremediace chlorovaných uhlovodíků – zkušenosti z provozních aplikací a směry dalšího vývoje, str. 50
Jan Němeček, Ondřej Lhotský, Petra Najmanová, Vojtěch Antoš, Kristýna Marková, Petr Kozubek
 
Porovnání účinnosti aplikovaných činidel v rámci pilotní terénní zkoušky na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny, str. 56
Kristýna Šimoníková, Petr Lacina, Vojtěch Dvořák
 
Využitie zliatin a zmesí kovov zo systému Ni-Al pre efektívne a rýchle odstraňovanie halogenovaných aromatických látok z kontaminovaných vôd, str. 61
Michal Hegedüs, Petr Lacina, Tomáš Weidlich, Miroslav Plotěný, Jaroslav Lev

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží, str. 66
Dagmar Bartošová
 
Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR, str. 70
Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha, Jan Krhovský
 
Sanace termických procesů v prostoru novostavby, str. 77
Jiří Hájovský
 
Vliv dlouhodobých hydrologických cyklů na výskyt LNAPL na hladině podzemní vody, str. 85
Jiřina Macháčková, Karel Horák, Jiří Vaněk, Miroslav Minařík, Zdeněk Vilhelm
 
Dekontaminácia horninového prostredia okolia havárie produktovodu v SLOVNAFT, a. s., str. 93
Ľubica Durdiaková, Barbora Gavuliaková, Peter Greš, David Guman, Patrik Kuric, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Marek Tomasch, Martin Zatlakovič
 
Využitie podporovanej atenuácie na predčisťovanie banských vôd z vybraných lokalít Slovenska, str. 100
Ondrej Brachtýr, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár, Veronika Veselská, Petr Lacina
 
Reverzní osmóza pro zakoncentrování estrogenů před jejich analytickým stanovením - matematický popis procesu, str. 106
Jan Siegel, Chimi Wangmo, Jiří Cuhorka, Alena Otoupalíková, Michal Bittner
 
Antimikrobiální účinky nanovláknitých filtračních membrán pro vodárenské technologie, str. 111
Eva Trávníčková, Přemysl Mikula, Jakub Opršal, Marie Boháčová, Lubomír Kubáč, Dušan Kimmer, Jana Soukupová, Michal Bittner
 
PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ
 
Ohlédnutí za činností Ministerstva financí v procesu zadávání veřejných zakázek, str. 117
Ilona Mičánková, Radka Fürychová, Zdeněk Košař, Květoslav Vlk
 
Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminované Cr6+, str. 125
Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Michal Hegedüs, Slavomír Mikita
 
Service for the Future, str. 132
Jitka Pavlíková
 
Odstranění staré ekologické zátěže v místě bývalé obalovny živičných směsí s obsahem zemin kontaminovaných PCB, str. 133
Roman Hadacz
 
Inovativní reduktivní technologie - řešení kontaminace těžkými kovy? str. 139
Ivo Hlásenský, Jana Oborná, Ivo Medřík, Josef Kašlík
 
Praktické skúsenosti využitia pokročilých oxidačných procesov pri pilotnom testovaní technológie na čistenie  heterogénnej zmesi kontaminantov v podzemných vodách, str. 144
Michaela Borošová, Andrej Machlica, Vladimír Keklák, Martin Kolesár
 
Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technosolů pro rostlinné školky a rekultivace - projekt EU LIFE AGRISED, str. 148
Karel Waska, Monika Heřmánková, Vít Paulíček, Vojtěch Vašíček, Miroslav Minařík
 
Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren - projekt EU LIFE POREM, str. 150
Monika Heřmánková, Karel Waska, Petr Beneš, Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík
 
Nanovlakenné struktury a životní prostředí, str. 152
Martina Siglová, Petr Beneš, Jiří Kamas, Vít Paulíček, Richard Ježdík,
Robert Hovorič
 
Efekt rozličných druhov drevnej štiepky na akvatické organizmy, str. 155
Lucia Tajnaiová, Petra Ježková, Klára A. Mocová
 
Hodnocení rizik Motolské skládky v Praze, str. 160
Jan Bartoň
 
Národný projekt 3 INFOAKTIVITY a akademická verejnosť, str. 162
Elena Bradiaková
 
Iniciatívy Európskych spoločenstiev v oblasti kontaminovaných lokalít, str. 166
Katarína Paluchová
 
Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR, str. 169
Jaroslav Řeřicha, Jan Krhovský, Zdeněk Suchánek
 
Bioremediácia vs. nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačního prístupu, str. 172
Hana Horváthová, Katarína Dercová
 
Mikroorganismy rhizosféry a jejich vliv na efektivní fytoakumulaci kovů, str. 175
Marek Dlabaja, Hana Vojtková


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí IX
Vodárenská biologie 2022
Sanační technologie XXII (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
Analytika odpadů VII
Sanační technologie XXIII
Vodárenská biologie 2021
Sborníky další