Radiologické metody v hydrosféře 19

Tištěný dokument
Datum vydání:
20.04.2019
ISBN:
978-80-88238-13-3
Počet stran:
99
Cena bez DPH:
181,82 Kč
Cena s DPH:
200,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

OBSAH

Eduard Hanslík, str. 5
70 LET RADIOLOGIE V ČR

Eva Šindelková, str. 20
HISTORIE VÝSKYTU UMĚLÝCH RADIONUKLIDŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Hana Bílková, str. 25
NÁRODNÍ PROGRAM MONITOROVÁNÍ – NEZÁVISLÉ MONITOROVÁNÍ

Hana Procházková, str. 28
MANAGEMENT RADIOAKTIVITY V PITNÉ VODĚ

Růžena Šináglová, str. 32
UVOLŇOVÁNÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY ZE ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VLASTNOSTÍ PODZEMNÍ VODY

Tomáš Bouda, str. 35
MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z PRACOVIŠŤ S MOŽNOSTÍ JEJICH ZVÝŠENÉHO OBSAHU – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ

Diana Marešová, str. 42
MOŽNOSTI VYUŽITÍ STANOVENÍ TRITIA PRO MONITOROVÁNÍ PODZEMNÍCH VOD

Eva Juranová, str. 47
TRANSPORT TRITIA VE VLTAVĚ A LABI

Pavel Stierand, str. 53
RADIOAKTIVNÍ UKAZATELE V POVRCHOVÝCH VODÁCH POVODÍ ŘEKY LUŽNICE

Lenka Fremrová, str. 63
NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY

Barbora Sedlářová, str. 67
NOVELIZACE NORMY VE STANOVENÍ RA-226 VE VODĚ

Tomáš Soukup, str. 71
DVACET LET OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIDEL RA-226 VE VODĚ


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Sanační technologie XXII
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII
Sanační technologie XXIII
Radiologické metody v hydrosféře 19 (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
Analytika odpadů VII
Vodárenská biologie 2021
Vodárenská biologie 2019
Sborníky další