Analytika odpadů IV

Tištěný dokument
Datum vydání:
03.11.2015
ISBN:
978-80-86832-88-3
Počet stran:
130
Cena bez DPH:
136,36 Kč
Cena s DPH:
150,00 Kč
VÝPRODEJ - ZVÝHODNĚNÁ CENA

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Analytika odpadů IV

Jan Maršák

 

Aktuální změny zákona a o odpadech a prováděcích právních předpisů

 

Petr Havelka

 

ČAOH: výsledky studie porovnání variant energetického využití odpadů

a paliv z odpadů v ČR

 

 

Milena Veverková

 

Odběr vzorků odpadů a sledování kvality odpadů – změny v prováděcích předpisech k zákonu o odpadech

 

Martina Formánková, Tomáš Bouda

 

Porovnání české a slovenské legislativy v oblasti testování ekotoxicity odpadů

 

 

Lenka Fremrová

 

Normy pro charakterizaci odpadů

 

Jana Zuberová, Dagmar Vološinová

 

Zákaz ukládání recyklovatelných a využitelných odpadů na skládky

 

Zdeněk Čížek

 

Co vlastně očekává zákazník od analytické laboratoře?

 

Tomáš Bouda, Petr Podhájecký

 

Praktické zkušenosti s coulometrickým stanovením parametru AT4

na respirometru DIROXAM®

 

 

Marek Martinec

 

Využití mobilních přístrojů pro rychlou in-situ analýzu složení odpadů

 

Tomáš Bouda, Petr Podhájecký

 

Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 4K ke zkouškám vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy ČSN P CEN/TS 14405

 

 

Taťána HalešovḠEva Hudečková, Marcela Seifrtová, David Kotrba

 

Sledování farmaceutických látek na výstupu z čistírny odpadních vod

 

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

 

Výsledky mezilaboratorního zkoušení v kalech z čištění odpadních komunálních vod

 

Vladimír Bláha

 

Problematika interpretace výsledků měření v odpadovém hospodářství

 

Alena Nižnanská

 

Význam zkoušení způsobilosti při zvyšování kvality odběrů sedimentů

 

Oldřich Motyka

 

Biomonitoring fugitivních nanoemisí z odpadů

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár, Katarína Peťková, Peter Sekula

 

Geochemicko - mineralogická charakteristika ťažobných odpadov pre potreby analýzy rizika environmentálnych záťaží

 

 

Simona Vosáhlová, Vít Matějů, Robin Kyclt, Martina Mazalová

 

 

Hodnocení ekotoxicity odpadů kinetickou zkouškou s luminiscenčními bakteriemi

 

 

Josef Svoboda

 

Upravené kaly a jejich využití v zemědělství

 

 

Jana Vašíčková, Blanka Maňáková, Marek Šudoma, Jakub Hofman

 

 

Hodnocení ekotoxicity kalu kontaminovaného arsenem po jeho fytoremediaci, kompostování a vermikompostování

 

Jana Seidlerová

 

Nanomateriály jsou také odpadem

 

 

Klára Drobíková, Oldřich Motyka, Barbora Bajgarová, Jana Seidlerová

 

Hodnocení produktů stabilizace nebezpečných odpadů z termické likvidace zdravotnických odpadů

 

 

Ladislava Matějů

 

Mikrobiologické rozbory v matricích životního prostředí

 

Magdalena Zimová

 

Klasifikace nebezpečných odpadů

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII
Ochrana ovzduší ve státní správě X
Vodárenská biologie 2016
Sanační technologie XIX
Analytika odpadů IV (právě čtete)
Těžba a její dopady na životní prostředí VI
Sanační technologie XVIII
Radiologické metody v hydrosféře 15
VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2015
Sborníky další