Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe IV

Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe  IV
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000025
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry

Tištěný dokument Datum vydání: 18.11.2008

ISBN: 978-80-86832-39-5

Počet stran: 103

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.
Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.

 

 

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Obsah sborníku:

Aleš Kuták, Pavel Gadas
ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU A OCHRANA OVZDUŠÍ
Jan Kužel
HLAVNÍ ZMĚNY V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ NOVÉ POJETÍ REGULACE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Jaroslav Čagánek
KOMPETENCE OBECNÍCH ÚŘADŮ A NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Jarmila Zimmermannová
II. ETAPA EKOLOGICKÉ DAŇOVÉ REFORMY PRO OCHRANU OVZDUŠÍ
Michal Bernard, Jakub Achrer
NOVELA STÁVAJÍCÍHO ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Petr Vodička
LEGISLATIVA V OBLASTI TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK
Barbora Cimbálníková
NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 146/2007 SB., O EMISNÍCH LIMITECH A DALŠÍCH PODMÍNKÁCH PROVOZOVÁNÍ SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ, A NÁRODNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZE STÁVAJÍCÍCH ZVLÁŠTĚ VELKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU PŘIPRAVOVANÉ SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÉM ZNEČIŠTĚNÍ
Yvonna Hlínová
NÁVRH VYHLÁŠKY O ZJIŠŤOVÁNÍ EMISÍ ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ A O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Daniel Kostovský
PACHOVÉ LÁTKY V LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ ČR
Josef Keder
ROZPTYLOVÉ STUDIE PRO PACHOVÉ LÁTKY
Jan Macoun
KVALITA OVZDUŠÍ A EMISNÍ INVENTURY V ROCE 2007
Petr Jančík, Irena Pavlíková
SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO MĚSTO OLOMOUC
Vladimír Adamec, Jiří Jedlička, Jiří Dufek
ROLE CENTRA DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, V.V.I. V OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Vladislav Bízek, Pavel Doubek, Jiří Kašpar, Václav Starý
INTEGROVANÁ OCHRANA OVZDUŠÍ A KLIMATU: STUDIUM VLIVU PLYNULOSTI DOPRAVY NA EMISE TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A OXIDU UHLIČITÉHO
Josef Vejvoda, Petr Buryan
POSOUZENÍ EMISNÍCH LIMITŮ SPALOVEN VE SMYSLU ZÁSAD BAT
Lubomír Pelc
POČET PODNĚTŮ ZASLANÝCH NA ČIŽP OI BRNO V LETECH 2006, 2007, 2008 A JEJICH ROZBOR
Michal Bernard
ROZBOR ROZSUDKU MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE čj.: 10 Ca 32/2006 143; ZRUŠENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ NA UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB NA PANKRÁCKÉ PLÁNI - PŘEKRAČOVÁNÍ IMISNÍCH LIMITŮ A ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ (§ 2 ODST. 1 PÍSM. j) ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ, § 17 ODST. 1 A 2 VYHL. Č. 104/1997 SB., § 126 STAVEBNÍHO ZÁKONA)
Ondřej Vrbický
OPERAČNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRINCIPY HODNOCENÍ A ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ
Petr Honskus
PROJEKTY NA ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z OPPI - PŘÍKLADY Z PRAXE ZÍSKAT PENÍZE Z EU NIKDY NEBYLO SNAZŠÍ. OPRAVDU?
Jiří Morávek, Lubomír Paroha
TECHNICKÁ ASISTENCE OPŽP EVALUACE HODNOCENÍ DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU PO 2 OPŽP
Jaroslav Fiala
AKTIVITY EVROPSKÉ AGENTURY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI TVORBĚ POLITIK OCHRANY OVZDUŠÍ
Radim J. Šrám, Pavel Rössner Jr., Vlasta Švecová, Miroslav Dostál, Jan Topinka,
Ivo Solanský
VÝZNAM OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ PRO ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE
Jiřina Jílková, Jitka Vlčková
VÝUKOVÝ MODEL E-LEARNINGU PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH OBLASTECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ E-KLIMA