Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe III

Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe  III
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000033
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry

Tištěný dokument
Datum vydání: 13.11.2007
ISBN: 978-80-86832-29-6
Počet stran: 120

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.

Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Obsah sborníku:

Jan Kužel, Jiří Morávek
STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE OCHRANY OVZDUŠÍ
NÁRODNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ČR A JEHO IMPLEMENTACE
Jiřina Jílková, Jan Pavel, Leoš Vítek
EKONOMICKÉ NÁSTROJE V OCHRANĚ OVZDUŠÍ A JEJICH EFEKTIVNOST
Jarmila Zimmermannová
NÁVRH II. ETAPY EKOLOGICKÉ DAŇOVÉ REFORMY
Pavel Machálek
EMISNÍ BILANCE ZA OBDOBÍ LET 2000 - 2006
Kurt Dědič
REVIZE SMĚRNICE ES O NÁRODNÍCH EMISNÍCH STROPECH
Vladimíra Henelová
EMISNÍ PROJEKCE A REÁLNOST DOSAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁVRHŮ EMISNÍCH
STROPŮ PRO ČR
Bohumil Kotlík, Jiří Morávek, Helena Kazmarová, Josef Keder
KVALITA OVZDUŠÍ NA ČESKÝCH VESNICÍCH - STAV, PŘÍČINY A ZAMYŠLENÍ NAD
MOŽNÝMI ZPŮSOBY NÁPRAVY
Radim Šrám
NOVÉ POZNATKY O VLIVU OVZDUŠÍ NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE
Eva Schallerová
NEMOCNOST DĚTÍ V OSTRAVĚ V DŮSLEDKU ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ
Josef Janota, Václav Píša, Jan Karel
REALIZACE PRAŽSKÉHO „PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Marek Bruštík
STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ
Martina Havlíková
PROJEKCE EMISÍ A ANALÝZA OPATŘENÍ K JEJICH SNÍŽENÍ V SEKTORU VYTÁPĚNÍ
DOMÁCNOSTÍ MODELEM RAINS/GAINS
Vladislav Bízek, Pavel Doube, Jiří Kašpar
STUDIUM VLIVU PLYNULOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY A RYCHLOSTI VOZIDEL
NA EMISE TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH PŘI PROVOZU
MOBILNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Vladimír Bureš, Jan Velíšek
METODA HODNOCENÍ PŘÍSPĚVKU MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ
KE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Josef Vejvoda, Petr Buryan
DOPAD ZPŘÍSNĚNÝCH EMISNÍCH LIMITŮ A STROPŮ NA TECHNOLOGIE
ODLUČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ U ZVLÁŠTĚ VELKÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
Miloš Zapletal, Petr Chroust
HODNOCENÍ EFEKTIVITY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ AMONIAKU, PŘÍSTUPY A ZKUŠENOSTI
U NÁS A V ZAHRANIČÍ
Ivan Holoubek, Karel Bláha, Pavel Čupr, Jana Klánová,Klára Quasnitzová
AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH
ORGANICKÝCH POLUTANTECH
Jana Klánová, Pavel Čupr, Ivan Holoubek
PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ VZDUCHU JAKO NÁSTROJ PRO DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ
KVALITY OVZDUŠÍ
Pavel Čupr, Jana Klánová, Ivan Holoubek
MONITORING PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK V OVZDUŠÍ METODOU
PASIVNÍHO VZORKOVÁNÍ MONET A DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ TOHOTO
NÁSTROJE
Jedlička Jiří, Adamec Vladimír, Dufek Jiří
NÁRODNÍ INVENTARIZACE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V DOPRAVĚ
Petr Smékal, Jiří Jedlička, Rudolf Cholava, Jiří Dufek
MOŽNÉ PŘÍNOSY ZAVÁDĚNÍ BIOPALIV K PLNĚNÍ KJÓTSKÉHO PROTOKOLU
Barbora Cimbálníková
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 146/2007 SB., O EMISNÍCH LIMITECH A DALŠÍCH PODMÍNKÁCH
PROVOZOVÁNÍ SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
A NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY O NÁRODNÍM PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
ZE STÁVAJÍCÍCH ZVLÁŠTĚ VELKÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ
Petra Auterská
PROBLEMATIKA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 615/2006 Sb.
Petr Vodička
VYHLÁŠKA Č. 355/2002 SB. - SOUČASNÝ STAV A PŘÍPRAVA NOVELY
Yvonna Hlínová
NÁVRH VYHLÁŠKY O ZJIŠŤOVÁNÍ EMISÍ ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ
A O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Emil Rudolf
PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ
VE SVĚTLE NĚKTERÝCH POZNATKŮ ODVOLACÍHO SPRÁVNÍHO ČLÁNKU
PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ
T. Hubka,Z. Podzimková
TECHNOLOGICKÉ PROCESY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
Ladislava Matěju, Bohumil Kotlík, M.Brabec, Josef Keder
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU MIKROORGANISMŮ V BIOAEROSOLECH