Montáž

Montáž výrobků

  • Podmínkou pro provedení montáže je stavební připravenost objednatele.
  • Montáž provádí firma Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.

Montáž ČOV: usazení ČOV do stavebního výkopu připraveného dle stavební připravenosti, napojení potrubí, nastavení vzduchování dmychadla, seřízení mamutek

Montáž ostatních výrobků: usazení do stavebního výkopu připraveného dle stavební připravenosti, napojení potrubí

Stavební připravenost naleznete ke stažení u každého výrobku.

Při odběru výrobků s montáží má objednatel nárok na sníženou sazbu DPH 15% při splnění následujících podmínek:

1. Jedná se o montáž k budově určené k bydlení (nikoliv rekreačnímu objektu), u které podlahová plocha celého domu ( tj. včetně obytné půdy, sklepa a garáže, pokud jsou součástí domu) nepřesahuje 350 m2.

2. Objednatel zašle výpis z katastru nemovitostí a u novostavby i kopii části výkresové dokumentace (půdorys domu)