Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000244
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry
Datum vydání:  07.10.2009
ISBN:  978-80-86832-45-6
Počet stran: 168

 

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.
Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Obsah sborníku:

Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová
POTENCIÁL VYUŽITÍ FERRÁTŮ V SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Lenka Hokrová Honetschlägerová, Petr Beneš, Martin Kubal
PŘEDÚPRAVA ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA V RÁMCI TECHNIKY IN SITU CHEMICKÉ REDUKCE

Pavel Mašín, Petra Janouškovcová, Petr Beneš, Martin Kubal
SIMULACE TRANSPORTU ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA A DESTRUKCE CHLOROVANÝCH KONTAMINANTŮ V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ

Štěpánka Klímková, Miroslav Černík, Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař, Lenka Lacinová
POVRCHOVĚ MODIFIKOVANÉ NANOČÁSTICE ŽELEZA PRO DECHLORACI ORGANICKÝCH KONTAMINANTŮ

Lenka Lacinová, Tomáš Lederer
DEHALOGENACE AOX NULMOCNÝM ŽELEZEM V PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VODÁCH

Patrik Kabátník
APLIKACE NANOFE DO REAKTIVNÍ BRÁNY 1B NA LOKALITĚ HLUK

Markéta Sequensová, Ivan Landa, Pavel Šimek, David Voženílek
PROJEKTOVÁNÍ SANAČNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM NANOŽELEZA A URČOVÁNÍ JEHO MIGRAČNÍCH PARAMETRŮ

Jaroslav Nosek, Miroslav Černík, Petr Kvapil
MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU ZÍSKANÉHO NA ZÁKLADĚ LABORATORNÍCH EXPERIMENTŮ PŘI PILOTNÍ APLIKACI

Vít Matějů
ZNEŠKODNĚNÍ BIOLOGICKY TĚŽKO ROZLOŽITELNÝCH POLUTANTŮ V PEVNÝCH MATRICÍCH

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk, Markéta Sotolářová
ÚLOHA MIKROBIÁLNÍHO SPOLEČENSTVA V BIOREMEDIACÍCH

Monika Stavělová, Jiřina Macháčková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík
KOMBINACE STIMULOVANÉ AEROBNÍ BIODEGRADACE A CHEMICKÉ OXIDACE PRO SNÍŽENÍ OBSAHU LETECKÉHO PETROLEJE V KONTAMINOVANÉ ZEMINĚ - KOLONOVÉ TESTY

Josef Trögl, Věra Pilařová, Jana Měchurová, Jana Krudencová, Pavel Janoš,
Alžběta Boušková, Jan Mrákota, Radek Stloukal, Lucie Čechovská
DENITRIFIKACE ZASOLENÝCH VOD PO REGENERACI IONTOMĚNIČOVÝCH KOLON POMOCÍ BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS

Jan Němeček, Petr Pokorný, Jan Váňa, Jim Mueller
PILOTNÍ ODZKOUŠENÍ METODY IN-SITU INTEGROVANÉ BIOLOGICKÉ
A CHEMICKÉ REDUKCE EHCTM NA LOKALITĚ OHIS V MAKEDONII

Lenka Rukavičková
VÝZKUM HYDRAULICKÝCH VLASTNOSTÍ GRANITŮ ČESKÉHO MASIVU
METODIKA ZÍSKÁVÁNÍ HYDROGEOLOGICKÝCH DAT PRO MATEMATICKÝ MODEL HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

František Eichler
MATEMATICKÉ, LABORATORNÍ A PŘÍRODNÍ MODELY TRANSPORTU ROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK V HORNINĚ

Kamila Šťastná, Mojmír Němec, Jan John, Lukáš Kraus
ELEKTROKINETICKÁ DEKONTAMINACE PŮD ZNEČIŠTĚNÝCH KOBALTEM

Jiří Hendrych, Martin Kubal, Lucie Kochánková
TERMICKÁ DESORPCE PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ
V LABORATORNÍM MĚŘÍTKU S VYUŽITÍM KLASICKÉHO A MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

Veronika Rippelová, Josef Janků
MODELOVÁNÍ SORPCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK NA ORGANICKOU HMOTU A NA MINERÁLNÍ SLOŽKY V ZEMINÁCH

Petra Najmanová, Helena Váňová, Ljuba Zídková, Mike Mueller, Jim Mueller DARAMEND®; IN SITU CHEMICKÁ REDUKCE – APLIKACE PŘI DEGRADACI LINDANOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Tomáš Weidlich
VYUŽITÍ HUMINOVÝCH KYSELIN PŘI ČIŠTĚNÍ VODNÝCH VÝLUHŮ KONTAMINOVANÝCH HALOGENOVANÝMI AROMATICKÝMI SLOUČENINAMI

Petra Innemanová, Jan Kukačka, Robert Raschman
PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO CENTRA PRO VÝZKUM SPECIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Hana Čermáková, Jan Novák
METODIKA BILANČNÍHO MODELU SANAČNÍHO PROCESU S EKONOMICKOU NADSTAVBOU

Stanislav Hejda, Sylvie Kříženecká, Pavel Janoš
VYUŽITÍ MLADÉHO HNĚDÉHO UHLÍ K SORPCI POLÁRNÍCH A NEPOLÁRNÍCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

Tomáš Pluhař, Jaroslav Nosek, Štěpánka Klímková, Miroslav Černík
GRAFICKÁ ANALÝZA TRANSPORTU ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC KOLONOU

Jana Kolesárová, Alena Rodová
MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVÝCH TYPŮ NANOŽELEZA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ TOXICKÝCH KOVŮ

Alžběta Černá, Ivan Landa, Andrea Hlavová, Věra Freitagová
INTENZIFIKACE RŮSTU FYTOSANAČNÍCH ROSTLIN S VYUŽITÍM NANOŽELEZA

Marcela Holečková, Ondřej Uhlík, Petr Štursa, Jiří Burkhard, Tomáš Macek
OVLIVNĚNÍ FYTOREMEDIACE POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ PŘÍDAVKEM HNOJIVA

Pavel Kocurek, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Martin Kubal
ODSTRAŇOVÁNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

Tomáš Veselý, Pavel Tlustoš, Jiřina Száková
VLIV KADMIA A OLOVA NA TRANSPIRACI ROSTLIN V PROCESU RHIZOFILTRACE A JEJICH ODBĚR Z ROZTOKU

Andrea Hlavová, Adam Borýsek, Ivan Landa, David Voženílek
SKLÁDKY ČTVRTÉ GENERACE A SANACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Lukáš Trakal, Pavel Tlustoš, Jiřina Száková, Jana Najmanová
VYUŽITÍ DOLOMITICKÉHO VÁPENCE JAKO SORBENTU PRO SNÍŽENÍ MOBILITY KADMIA A OLOVA V PŮDĚ

Marie Bjelková, Martina Větrovcová, Miroslav Griga
AKUMULACE Zn, Cd A Pb V ROSTLINÁCH A ORGÁNECH ODRŮD PŘADNÉHO A OLEJNÉHO LNU (LINUM USITATISSIMUM L.) Z PŮD OBOHACENÝCH ČISTÍRENSKÝMI KALY

Ondřej Procházka
NOVÝ, RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VAV V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ