Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

Datum: 10.02.2009

Seminář se konal v hotelu Populus v Praze
Účastníci semináře zaplnili konferenční sál do posledního míst
První část semináře řídil a úvodní přednášku přednesl JUDr. Ondřej Vícha (MŽP)
Odborným garantem semináře byla ředitelka odboru ekologických škod MŽP RNDr. Pavla Kačabová, která rovněž vystoupila s přednáškou
V auditoriu se sešla stovka odborníků z úřadů i firem
Přednášky byly posluchači sledovány se zaujetím
Při přednášce RNDr. Kačabové
V popředí snímku Ing. Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora města Hradec Králové, a MUDr. Magdalena Zimová, CSc., vedoucí NRL pro odpady (SZÚ Praha)
MUDr. Zimová, CSc. informuje posluchače o posouzení rizik pro lidské zdraví
Ing. Milena Drašťáková (ČIŽP) při přednášce Uplatňování zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, z pohledu ČIŽP