Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO,nástavec do 120 cm

-7 %
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Domovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
Vyberte variantu
Nástavec [cm]
Úhel odtoku [°]
Prodejní s DPH 132 252 Kč
Ušetříte 9 258 Kč 7 %
122 994 Kč s DPH
101 648 Kč bez DPH
Dostupnost:
2-3 týdny
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
na dotaz
Přepravní společností:
na dotaz
Kód0000577
PNDomovní čistírna odpadních vod VZE 20 pro 12-20 EO
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametryPodrobnostiKe stažení

 

Dodávka ČOV VZE 20 obsahuje:
Samonosnou plastovou nádrž z polypropylenu vybavenou kompletní technologií
Plastové pochůzné víko s UV stabilizací a nástavec ve výšce dle výběru ve variantách výrobku
Bezolejové membránové dmychadlo japonské značky Secoh                                                                                                                                                         Aktivační bakterie
Záruku 60 měsíců na čistírnu v případě odborné montáže firmou Ekomonitor a 24 měsíců na dmychadlo

Vzhledem k variabilitě konstrukce čistírny je možno zajistit různé umístění přívodního a odpadního potrubí. Odtokové potrubí může svírat úhel 90°, 180° = přímý směr potrubí a 270°.

Cena za dopravu bude stanovena dle objemu a vzdálenosti. Cenu Vám sdělíme na Vaše vyžádání buď telefonicky nebo emailem. V případě objednávky Vás budeme informovat obratem. Pokud s cenou nebudete souhlasit, objednávku ihned stornujeme.

 


SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Schránka na dmychadlo plastová

OxyBreak bakterie - Set pro domovní ČOV s urychlovačem

 

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Nástavec [cm]120
Úhel odtoku [°]90

Parametr

Jednotka

Hodnota

Kapacita EO  12-20
Denní průtok vody m3/den 1,8 - 2,20
Průměr vnější nádrže m 3,00
Výška nádrže čistírny m 2,80
Celkový objem čistírny m3 10,64
Hmotnost čistírny kg 268
Denní zatížení BSK5 kg/den 0,72 - 1,2
Dmychadlo typ EL-120
Hlučnost dmychadla dB 44
Napájecí napětí V 230
Příkon el. energie W 120
Spotřeba el. energie kWh/den 2,88Popis čističky odpadních vod pro EO 4-20:

 • čistička odpadních vod mechanicko-biologická s jemnobublinnou aerací
 • čistička je tvořena vnější válcovou nádrží z polypropylenu
 • ve vnější nádrži čističky odpadních vod je vložena válcová nádrž (dosazovací nádrž) s kuželovou dolní částí
 • meziprostor mezi nádržemi čističky odpadních vod (dosazovací a vnější) je rozdělen stěnami na část sedimentační (mechanické čištění - sedimentační stupeň čištění) a aktivační (biologický stupeň čištění)
 • dosazovací nádrž, mamutka (zajišťuje cirkulaci kalu)
 • sedimentační stupeň čističky odpadních vod je opatřen nornou stěnou pro zachycení plovoucích nečistot a přepážkou pro zachycení a akumulaci kalu
 • biologický stupeň čističky odpadních vod je koncipován jako dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu a oddělenou dosazovací nádrží
 • aktivační nádrž čističky odpadních vod, je provzdušňována výkonným magnetickým dmychadlem a jemnobublinným elementem s pružnou membránou. Dmychadlo zároveň zajišťuje potřebné množství vzduchu pro pohon mamutky instalované v dosazovací nádrži k přečerpávání vratného kalu
 • dosazovací nádrž čističky odpadních vod slouží pro usazení kalu, který je přečerpáván mamutovým čerpadlem zpět. V dosazovací nádrži je přelivný žlab odkud odtéká vyčištěná voda z čističky odpadních vod
 • dmychadlo je magnetické membránové, výrobek japonské firmy Secoh Sangyo. Zajišťuje provzdušnění odpadní vody a dostatek vzduchu pro mamutové čerpadlo
 • přítokové potrubí odpadních vod je do čističky odpadních vod zaústěno v prostoru sedimentační nádrže
 • plastový nástavec je dodáván včetně pochůzného uzamykatelného víka z polypropylenu
 • vzhledem k variabilitě konstrukce čistírny je možno zajistit různé umístění přívodního a odpadního potrubí. Odtokové potrubí může svírat úhel 90°, 180° = přímý směr potrubí a 270°.

 

Domovní čistírny odpadních vod VZE 4-20 EO

pro vypouštění do vod povrchových (vodotečí nebo kanalizace)

Domovní ČOV jsou určené pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění (např. rodinných domů, restauračních zařízení, škol, sociálních zařízení průmyslových a zemědělských provozoven) s pravidelným provozem.

Naše mechanicko-biologické čistírny řady VZE zajišťují vysokou kvalitu přečištěné vody vhodné pro vypouštění do vod povrchových (vodoteč, kanalizace). Pro vypouštění do podzemních vod (vsaku) máme řadu VZE-.

Tyto přečištěné vody je možné využít k zálivce Vaší okrasné zahrady. Pro akumulaci této vody dodáváme jímky v jakémkoliv rozměrovém provedení.

Pro naše zákazníky zajišťujeme vyhotovení projektové dokumentace i hydrogeologického posudku potřebného k povolení na vodoprávním úřadu.

POPIS ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Čistírnu odpadních vod tvoří dno, válcový plášť, uzamykatelné víko s UV plastu (odolné proti slunečnímu záření) a dmychadlo. Tělo ČOV je vyztuženo tak, aby byla zajištěna mimořádná tvarová odolnost. Materiálem ČOV je polypropylen.

Prostor ČOV je rozdělen aktivační, sedimentační a dosazovací nádrží. Pod přítokové potrubí je umístěn separátor shrabků. ČOV pracuje na principu jemnobublinné aerace. Provzdušňování probíhá pomocí membránového dmychadla s nízkou spotřebou energie, umístěného vně ČOV. Dmychadlo je z ČOV spojeno hadicí DN 25 mm (3/4“). Doporučená vzdálenost dmychadla od ČOV je max. 10 m. Pokud tento parametr nelze dodržet, je možno umístit dmychadlo do námi dodávané plastové schránky, nebo zděného sloupku. Hloubka osazení čistírny odpadních vod do terénu je dána hloubkou uložení kanalizace, proto je k čistírně dodáván samostatně celoplastový nástavec s pochůzným krytem.

Čistírny určené pro vsakování odpadních vod do podloží jsou vybavené dávkovacím čerpadlem.

 TYPY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Parametr \ typ čistírny

Jednotky

VZE 4

VZE 8

VZE 12

VZE 20

Kapacita EO

1

1-4

4-8

8-12

12-20

Průměr vnější nádrže čistírny

m

1,20

1,60

1,80

2,20

Výška nádrže čistírny

m

1,80

2,10

2,30

2,80

Hmotnost čistírny

kg

74

132

185

268

Hlučnost dmychadla

dB

37

37

37

44

Napájecí napětí

V

230

230

230

230

Příkon el. energie

W

50

80

100

120

Spotřeba el. energie

kWh/den

1,20

1,92

2,40

2,88

  

 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÍ ČÁST PŘIPRAVENÁ OBJEDNATELEM

1)    Objednatel před samotnou montáží čistírny zajistí výkop dle typu čistírny tak, aby rozměr ve spodní části byl minimálně o 0,6 m širší, než je průměr objednané čistírny.

2)    Na upravené dno výkopu je třeba provést armovanou betonovou desku tl. min. 150 mm, která musí být bez výstupků a jejíž odchylka od roviny nepřesáhne hodnotu 5mm/2m.

3)    Výškové osazení čistírny - hloubka výkopu (viz nákres stavební připravenosti) je závislá na hloubce uložení přítokové kanalizace pod terénem a s ohledem na gravitační odtok vyčištěných vod. Umístění ČOV nad úroveň terénu je řešeno nástavcem.

4)    Před instalací čistírny je nutné zohlednit geologické podmínky (vysoká hladina podzemní vody, jílovité podloží nebo jiné nepropustné horniny). Na základě těchto faktorů bude čistírna obsypána nebo obetonována. Způsob provedení řeší projekt.

a) Případný obsyp (podmínkou je dobře propustné a stabilní podloží trvale nad hladinou podzemní vody, nepojízdné provedení)

Obsypání se provádí po celém obvodu kamenivem frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopískem, v síle min. 300 mm a po vrstvách výšky 200 mm se provádí dostatečné hutnění obsypu.

Pro obsyp není vhodný materiál - písek, zemina, jíly nebo spraše.

b) Obetonování ( při uložení do zeminy s nízkou propustností nebo nedostatečně slehlé zeminy, dále v případě vysoké hladiny podzemní vody, pojízdné provedení, vzdálenosti menší než 2 m od pojízdné komunikace)

Obetonování je prováděno „polosuchým“ betonem v síle 100 – 150 mm.

POZOR! Při obsypu nebo obetonování je nutné vždy zajistit současné napouštění vodou. Hladina vody ve všech komorách v ČOV by měla být v rozmezí 0- 250 mm nad úroveň obsypu z důvodu vyrovnání tlaků.

5)    Zapojená ČOV bude napuštěna vodou přes dosazovací odtokovou část, po 300 mm rozdílu výšky hladin vody mezi dosazovacím a aktivačním prostorem budou hladiny dorovnány na stejnou výšku, aby nedošlo k poškození technologie. Poté se postup opakuje až po napuštění po maximální hladinu, která je limitována výškou odtokové kanalizace z ČOV.

6)    V případě, že výška hladiny spodní vody dosahuje úrovně nátoku do ČOV, je nutné prostor výkopu v této výšce oddrenážovat a v případě instalace kontejneru do vodonepropustného podloží (např. jíly) je nutno vedle kontejneru ČOV instalovat kanalizační potrubí o dimenzi DN 300 pro možnost odčerpání hladiny spodní vody, v případě potřeby vyvezení kalů z ČOV.

7)    Membránové dmychadlo je nutné umístit mimo objekt ČOV nejlépe do garáže, sklepa, chodby domu apod. tak, aby bylo nad hladinou vody v ČOV.

8)    Pro přívod stlačeného vzduchu od dmychadla do ČOV se používá hadice 3/4“. Jako ochranu hadic doporučujeme např. elektrikářskou chráničku 63 mm, vedenou nejlépe výkopem přívodní kanalizace.

9)    Maximální možná vzdálenost mezi ČOV a místem umístění kompresoru je 10 m. Objednatel zajistí průraz do domu pro přívod vzduchu resp. chráničku, která povede od domu k ČOV. V případě umístění dmychadla mimo budovu objednatel připraví zděný či plastový sloupek (dle požadavku objednatele dodaný zhotovitelem).

ELEKTRO PŘIPRAVENÉ OBJEDNATELEM

1)    V místě plánovaného umístění membránového dmychadla instalovat zásuvku 230 V dle platných předpisů.

2)    V případě umístění dmychadla ve zděném sloupku, př. plast. schránce je nutné přivést kabel CYKY 3x1,5 mm k místu realizace a ukončit zásuvkou 230 V.

3)    Přívodní kabel musí být jištěn samostatným jističem v hlavním rozvaděči objektu s jmenovitou hodnotou jističe 230 V/6 A.

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY PŘIPRAVENÉ OBJEDNATELEM

1)    Stavební připravenost v souladu s Pokyny pro instalaci ČOV firmy Vodní Zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

2)    Možnost příjezdu montážních techniků k místu realizace.

3)    Manipulační technika (jeřáb) nebo minimálně 4 pracovníci pro osazení jímky na základovou betonovou desku.

4)    Přítomnost objednatele nebo jeho určeného zástupce pro převzetí díla po dokončení realizace.              

5)    Přítomnost zodpovědné osoby určené k seznámení s obsluhou zařízení po ukončení montáže v den realizace (majitel nebo jiná pověřená osoba).

6)    Elektrickou energii pro realizaci montáže.

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE V RÁMCI MONTÁŽE

1)    Usazení ČOV na betonovou desku provede zhotovitel za pomoci objednatele, který zajistí 3 osoby cca na 20 minut. K osazení ČOV objednatel zajistí dostatečný počet osob nebo manipulační techniku, např. jeřáb. Toto bude konzultováno s objednatelem před montáží.

2)    Napojení nátokové kanalizace do ČOV.

3)    Napojení odtokové kanalizace DN 150 na odtokové potrubí vyvedené z jímky ČOV. (V případě, že objednatel nebude mít nátokovou a odtokovou kanalizaci položenou ve výkopu a ukončenou s hranou výkopu ČOV, bude objednatel zaškolen zhotovitelem ohledně dopojení kanalizace a kontejner ČOV bude opatřen zhotovitelem potrubím pro následné napojení nátokové a odtokové kanalizace).

4)    Napouštění ČOV vodou ze zdroje připraveného objednatelem.

5)    Montáž vzduchové hadice a dmychadla (Případně řídící jednotky dle zvoleného typu ČOV)

6)    Po napuštění ČOV vodou zapojení dmychadla, řídící jednotky do zásuvky 230V a seřízení ČOV a spínacích hodin.

7)    Zaškolení objednatele či pracovníka pověřeného objednatelem v rámci obsluhy a údržby ČOV.

8)    Vyplnění dodávané dokumentace, dodacích listů a zápis do stavebního deníku o průběhu montáže ČOV.

POZOR! Při pokládání kanalizace je nutné důkladně hutnit zeminu pod kanalizací, zvláště v místě nátoku a odtoku z ČOV, popřípadě provést podložení nebo podbetonování kanalizace, aby nedošlo při sedání zeminy k vylomení potrubí z ČOV.

ZAJIŠŤUJEME DODÁVKU ČOV NA KLÍČ.

Máme za sebou řadu úspěšných realizací na klíč. Ke každému zákazníkovi individuálně a přátelsky.