Biologický dočišťovací filtr BDF 20, nástavec do 60 cm

-7 %
Biologický dočišťovací filtr BDF 20
Biologický dočišťovací filtr BDF 20
Biologický dočišťovací filtr BDF 20
Biologický dočišťovací filtr BDF 20
Biologický dočišťovací filtr BDF 20
Biologický dočišťovací filtr BDF 20
Biologický dočišťovací filtr BDF 20
Biologický dočišťovací filtr BDF 20
Vyberte variantu
Nástavec [cm]
Úhel odtoku [°]
Prodejní s DPH 37 571 Kč
Ušetříte 2 630 Kč 7 %
34 941 Kč s DPH
28 877 Kč bez DPH
Dostupnost:
2-3 týdny
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
na dotaz
Přepravní společností:
na dotaz
Kód0000620
PNBiologický dočišťovací filtr BDF 20
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametryKe stažení

 

Dodávka BDF obsahuje:

 

 • Samonosnou plastovou nádrž vybavenou filtrací BioAquacit
 • Hák na vytažení filtrace
 • Nástavec s víkem zvolte dle požadované výšky
 • Záruka na BDF je 24 měsíců

 

Cena za dopravu bude stanovena dle objemu a vzdálenosti. Cenu Vám sdělíme na Vaše vyžádání buď telefonicky nebo emailem. V případě objednávky Vás budeme informovat obratem. Pokud s cenou nebudete souhlasit, objednávku ihned stornujeme.

 

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Nástavec [cm]60
Úhel odtoku [°]180

Biologický dočišťovací filtr BDF

(označení BDF 4, BDF 8, BDF 12, BDF 20), výrobce Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

(pro vypouštění do vodotečí nebo kanalizace)

Biologický dočišťovací filtr slouží jako druhý stupeň čistění splaškových odpadních vod z méně zatížených objektů, rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. Tento filtr se standardně osazuje do země za septik nebo domovní čistírnu odpadních vod.

Účinnost čištění samostatného BDF je certifikována na cca 70 %. V sestavě BDF a tříkomorového septiku je při optimální volbě velikostí účinnost čištění až 95%.

Pro naše zákazníky zajišťujeme vyhotovení projektové dokumentace k povolení na vodoprávním úřadu.

POPIS BIOLOGICKÉHO DOČIŠŤOVACÍHO FILTRU

Biologický dočišťovací filtr BDF je sestaven z plastových prvků: válcové nádrže, speciální filtrační náplně, přítokového a odtokového potrubí a pochůzného víka s UV ochranou.  BDF jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 750905.

Z odtokového potrubí septiku nebo ČOV přitéká přečištěná voda do spodní části BDF, která slouží též jako prostor k usazování kalů, stoupá přes jednotlivé vrstvy filtračních náplní a odtéká z filtru odtokovým potrubím.

Filtrační náplně jsou za provozu postupně obalovány vrstvou biomasy s množstvím bakterií, které přispívají k procesu dočišťování vody.

 

Výhodou BDF jsou minimální nároky na prostor, snadná a rychlá instalace, minimální nároky na provoz, možnost trvalého i přerušovaného provozu, jednoduchá obsluha a snadná údržba.

 

ÚDRŽBA

Při správném provozování septiku nebo ČOV a BDF se provádí 1x za 3-6 měsíců (dle zatížení) vyjmutí filtračních rohoží a čistí se propláchnutím vodou. Rohože se vytahují pomocí táhel, které jsou součástí dodávky BDF.

Před zpětným vložením rohoží je třeba odčerpat přebytečný kal z kalového prostoru BDF. S rohožemi manipulujte opatrně, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození, dbejte zvýšenou měrou na ochranné pomůcky a dodržování osobní hygieny. Každé drobné poranění důkladně ošetřete a vyhledejte lékařskou pomoc!

TYPY BIOLOGICKÝCH DOČIŠŤOVACÍCH FILTRŮ

Typ

BDF 4

BDF 8

BDF 12

BDF 20

Kapacita EO

1-4

5-8

9-12

13-20

Průměr (mm)

600

880

1000

1000

Výška BDF (mm)

1300

1300

1370

1950

Výška nátoku (mm)

80

110

130

130

Průměr potrubí nátoku (mm)

100

100

100

100

Výška odtoku (mm)

1005

1060

1100

1620

Průměr potrubí odtoku (mm)

100

125

125

150

 

STAVEBNÍ ČÁST  

 1. Výkop stavebník provede dle stavební připravenosti k danému výrobku. Rozměry výkopu jsou dány velikostí BDF zvětšené o manipulační prostor.
 2. Na upravené dno výkopu je třeba provést armovanou betonovou desku (tj. vyztuženou kari sítí) tloušťky min. 150 mm, která musí být bez výstupků a jejíž odchylka od roviny nepřesáhne hodnotu 5mm/2m.
 3. Výškové osazení BDF - hloubka výkopu (viz nákres stavební připravenosti) je závislá na hloubce uložení přítokové kanalizace pod terénem a s ohledem na gravitační odtok vyčištěných vod. Umístění BDF nad úroveň terénu je řešeno nástavci.
 4. Obsypání, obetonování

Před instalací BDF je nutné zohlednit geologické podmínky (vysoká hladina podzemní vody, jílovité podloží nebo jiné nepropustné horniny). Na základě těchto faktorů budou výrobky obsypány nebo obetonovány.

Při uložení septiku je strop dimenzován na zásyp o tloušťce 250 až 300 mm.

Způsob provedení řeší projekt.

 a) Případný obsyp (podmínkou je dobře propustné a stabilní podloží trvale nad hladinou podzemní vody, nepojízdné provedení)

Obsypání se provádí po celém obvodu kamenivem frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopískem, v síle min. 300 mm a po vrstvách výšky 200 mm se provádí dostatečné hutnění obsypu.

Pro obsyp není vhodný materiál - písek, zemina, jíly nebo spraše.

 b) Obetonování ( při uložení do zeminy s nízkou propustností nebo nedostatečně slehlé zeminy, dále v případě vysoké hladiny podzemní vody, pojízdné provedení, vzdálenosti menší než 2 m od pojízdné komunikace)

Obetonování je prováděno „polosuchým“ betonem v síle 100 – 150 mm.

POZOR! Při obsypu nebo obetonování je nutné vždy zajistit současné napouštění vodou.

          Pro správnou funkci BDF je třeba zajistit uložení BDF za septik nebo ČOV tak, aby bylo zajištěno trvalé zaplavení všech filtračních vrstev. Výška odtokového potrubí z BDF musí být v nižší úrovni než výška odtokového potrubí ze septiku nebo ČOV, za který je BDF instalován.

 1. Při pokládání kanalizace je nutné důkladně hutnit zeminu pod kanalizací, zvláště v místě nátoku a odtoku, popřípadě provést podložení nebo podbetonování kanalizace, aby nedošlo při sedání zeminy k vylomení potrubí.
 2. Při napojování gravitační kanalizace je nutné dbát na souosost potrubí a připojovacích hrdel. Po napojení kanalizačního potrubí je nutné zajistit podbetonování potrubí z vnější strany BDF tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypového materiálu k vylomení hrdla z pláště BDF.
 3. POZOR! Při pokládání kanalizace je nutné důkladně hutnit zeminu pod kanalizací, zvláště v místě nátoku a odtoku, popřípadě provést podložení nebo podbetonování kanalizace, aby nedošlo při sedání zeminy k vylomení potrubí.
 4. Při napojování gravitační kanalizace je nutné dbát na souosost potrubí a připojovacích hrdel. Po napojení kanalizačního potrubí je nutné zajistit podbetonování potrubí z vnější strany BDF tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypového materiálu k vylomení hrdla z pláště BDF.

 POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE V RÁMCI MONTÁŽE

 1. Usazení výrobku na betonovou desku provede zhotovitel za pomoci objednatele, který zajistí 3 osoby cca na 20 minut (v případě BDF-20). K osazení objednatel zajistí dostatečný počet osob nebo manipulační techniku, např. jeřáb. Toto bude konzultováno s objednatelem před montáží.
 2. Napojení nátokové kanalizace do BDF.
 3. Napojení odtokové kanalizace DN 100 na odtokové potrubí vyvedené z BDF. (V případě, že objednatel nebude mít nátokovou a odtokovou kanalizaci položenou ve výkopu a ukončenou s hranou výkopu, bude objednatel zaškolen zhotovitelem ohledně dopojení kanalizace a kontejner BDF bude opatřen zhotovitelem potrubím pro následné napojení nátokové a odtokové kanalizace).
 4. Po propojení potrubí u BDF napouštějte vodou ze zdroje připraveného objednatelem.
 5. Zaškolení objednatele či pracovníka pověřeného objednatelem v rámci obsluhy a údržby septiku popř. BDF.
 6. Vyplnění dodávané dokumentace, dodacích listů a zápis do stavebního deníku o průběhu montáže.