Stanovisko k možnému přenosu koronaviru pitnou vodou

Dne 28. února 2020 zveřejnilo Národní referenční centrum pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu stanovisko k otázce možného přenosu koronaviru SARS-CoV-2 pitnou vodou. Ve stanovisku NRC konstatuje, že je nepravděpodobné, že by se koronavirus mohl dostávat do zdrojů surové vody, neboť polovina zdrojů v ČR jsou zdroje podzemní a většinu povrchových zdrojů tvoří chráněné vodárenské nádrže na horních tocích řek. Navíc jsou respirační viry citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením. Není tedy nutné ani zvyšovat četnost rozborů vody, ani provádět speciální stanovení nového koronaviru, ani zvyšovat dávky dezinfekčních prostředků nebo dezinfekci nově zavádět tam, kde se u chráněných podzemních vod dosud nepoužívá. Celé stanovisko lze nalézt na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Stanovisko_NRC_coronaviry_a_pitna_voda.pdf