Rok zdraví rostlin

Rok 2020 má být podle usnesení Valného shromáždění OSN rokem zdraví rostlin. Na jaře se v Římě uskuteční konference ministrů zemědělství, která má schválit celosvětovou strategii ochrany zdraví rostlin do r. 2030. Pro Českou republiky jsou hlavními tématy kůrovcová kalamita, přemnožení hraboši a omezování dostupnosti přípravků na ochranu rostlin kvůli přísnějším požadavkům na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Pro všechny, kteří jsou činní v oblasti ochrany vod, je zajímavá zejména skutečnost, že se ČR v rámci zmíněné strategie hodlá soustředit mj. na ochranu vod před zbytky pesticidů.