Revitalizace sportovního areálu v Holicích

V pátek 27. září byl po první etapě revitalizace, na níž jsme se od roku 2017 do letoška podíleli, slavnostně otevřen atletický sektor městského stadionu v Holicích. Naši kolegové zpracovávali dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby a autorský dozor, což obnášelo

  • hydrogeologický průzkum - vybudování nových zdrojů podzemní vody pro areál,
  • řešení čerpání a dopravy podzemní vody do budoucí strojovny, řešení technologie úpravy vody,
  • řešení čerpání a dopravy závlahových vod,
  • dokumentaci provozního objektu (budova s podzemní akumulační nádrží, nadzemní úpravnou vody vč. čerpací stanice závlah, garáží a dílnou),
  • řešení dešťové kanalizace.