Program péče o krajinu - výzva 1/20

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 1/20 pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu. Výzva se týká podprogramu B (zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí) a C (zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy).
V rámci podprogramu B jsou například podporována opatření týkající se tvorby a prohlubování mokřadů, tůní a drobných vodních ploch. Žádosti o dotaci lze podávat do 16. března 2020, sběrným místem pro podávání žádostí je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Detailní informace viz https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor