Přejeme všem čtenářům hezké Vánoce a úspěšný rok 2020

Vedení společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. přeje společně se zaměstnanci společnosti všem obchodním partnerům, spolupracovníkům, zákazníkům a čtenářům našich internetových stránek hezké Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2020.