Pochvala pro revitalizaci náhonu na Střelnici v Chrudimi

Máme radost! Odborný architektonický dvouměsíčník ERA21, který spoluvytváří odbornou debatu o architektuře v souvislostech, vyzdvihl revitalizaci náhonu na Střelnici v Chrudimi jako příklad kvalitní revitalizace vodního toku na území města, a to v čísle, které se tématu vody v krajině i urbanizovaném prostředí speciálně věnuje. A protože se to tam nikde nepsalo, hlásíme se k tomu, že tuto povedenou revitalizaci prováděla právě naše společnost!