Naše společnost patří mezi zakládající členy Asociace sanačních společností

V září letošního roku se konala v Praze ustavující schůze Asociace sanačních společností a 15. listopadu 2019 byla Asociace zapsána do spolkového rejstříku. Jejím cílem je rozvoj, reprezentace a vzájemná podpora sanačních společností a šíření informací o cílech a výsledcích sanací ekologických škod. Naše společnost patří mezi zakládající členy, jimiž jsou dále DEKONTA, a.s., GEOSAN GROUP a.s., G-servis Praha spol. s r.o., VODNÍ ZDROJE, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., FCC Česká republika, s.r.o., KHSanace s.r.o., EUROGAS a.s., GEOtest, a.s. a Ing. Marcel Pejzl.