Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době stavu nouze

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 17. března doporučení pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době stavu nouze. Doporučení je určeno provozovatelům vodovodů a dalším subjektům, které dodávají vodu pro veřejnou potřebu (dle par. 3, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., v aktuálním znění). Ačkoli podle dostupných informací není pitná voda pravděpodobnou cestou přenosu koronaviru, a proto není potřeba potřeba přijímat mimořádná opatření pro její úpravu a distribuci, je nutné omezit riziko pracovníků, kteří vodárenskou infrastrukturu obsluhují.

Četnost a rozsah kontroly pitné vody musí být zachována i v současné době, Ministerstvo zdravotnictví nicméně doporučuje, aby se v podmínkách stavu nouze netrvalo na odběrech vzorků na kohoutku ani na náhodném výběru vzorkovacích míst. Pracovníci, kteří odebírají vzorky, by měli operativně nalézt nová vzorkovací místa tak, aby omezili svůj kontakt s dalšími občany, měli by pracovat v rukavicích, být vybaveni dezinfekčním prostředkem a dbát na zvýšenou hygienu.

Celé doporučení najdete zde.